แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน เอวา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง ราคาประหยัด ทัวร์เกาะช้างราคาถูก 086 535 1515
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
AWA Resort เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
 
เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ไอยรา ซีฟู้ด
 
เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ไอยรา ซีฟู้ด
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
 
แผนที่เกาะช้าง
แผนที่เกาะหมาก
แผนที่เกาะกูด
 

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
 
เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ...package_AWA Resort ...
(เดินทางเอง เริ่มต้น 2 ท่าน)
::: ที่พัก 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ดำน้ำ 5 เกาะ เรือใหญ่:::


วันแรก

06.30 น.    ลงเรือเฟอร์รี่ (ค่าเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่
                 ถึงรีสอร์ท ไม่รวมในแพ็คเกจนะคะ)

07.00 น.    สวัสดีเกาะช้าง

08.20 น.    รถรับที่รีสอร์ท นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านบางเบ้า
                 หมู่บ้านประมงที่ตั้งอยู่ในทะเล บนสะพานบางเบ้าท่านจะเดินผ่าน
                 ร้านค้า ร้านอาาหารและร้านของฝากมากมาย จนถึง จุดจอดเรือ
                 เพื่อนำท่านเดินทางสู่หมู่เกาะรัง

09.00 น.    ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่เกาะรังแหล่งปะการังที่สวยงาม
                 และสมบูรณ์ที่สุดแห่งท้องทะเลตราด

10.30 น.   เดินทางถึงเกาะยักษ์เล็ก สนุกสนานกับ
                 การดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะยักษ์เล็ก

11.30 น.    ขึ้นจากเกาะยักษ์เล็กรับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์
                 พร้อมผลไม้และน้ำดื่มบนเรือ(1) จากนั้นนำท่าน
                 ล่องทะเลเดินทางสู่เกาะมะปริงจุดดำน้ำจุดที่ 2
                 สำหรับท่านที่ชื่นชอบ หาดทรายขาวน้ำทะเลใสแจ๋ว
                 ท่านสามารถขึ้นหาดทรายโดยใช้บริการเรือยางนำท่านไปเล่นน้ำ
                 ที่หาดทรายเกาะรังหรือพายเรือคายัคเล่นได้ตามอัธยาศัย

13.30 น.    หลังจากเต็มอิ่มกับการเล่นน้ำที่เกาะรัง และเกาะมะปริง
                 นำท่านเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่จุดดำน้ำชมปะการัง
                 ที่สวยงามของทะเลตราด ซึ่งไม่ควรพลาด อีก1 เกาะ

15.00 น.    เดินทางถึงจุดสุดท้าย หาดอุทยานฯ โดดน้ำใสๆ
                 เดินเล่นบนทุ่นลอยที่ต่อเป็นสะพานทอดยาวให้เดินชมฝูงปลา
                 ที่แหวกว่ายในท้องทะเลอย่างสวยงาม ขึ้นจากเกาะรับอาหารว่างยามบ่าย
                  บาบีคิวไก่ มันต้ม และสับปะรด

16.30 น.    เดินทางกลับถึงบ้านบางเบ้า

17.30 น.    เดินทางกลับถึงที่พัก

18.45 น.    รถรับนำท่านเดินทางสู่ร้านไอยรา ซีฟู้ด                  
                 ร้านอาหารบรรยากาศริมคลอง ปากอ่าวคลองพร้าว
                 อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ดมื้อค่ำ(2)สำหรับท่านใดที่สนใจ
                 ชมหิงห้อยสามารถใช้บริการเรือของทางร้านได้ฟรีค่ะ
............     เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00 น.     ตื่นเช้ารับอรุณ สูดอากาศบริสุทธิ์
                  รับประทานอาหารเช้า (3)
                  และพักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บภาพก่อนเดินทางกลับ

11.30 น.     เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับ .....

12.00 น.     บ๊าย บาย เกาะช้าง .......เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


โปรโมชั่น
เข้าพัก 10 ม.ค. - 16 เม.ย.61

รีสอร์ท ห้องพัก แพ็คเกจ/ท่าน
AWA Resort Superior Hillside (2P.) 2,400
AWA Resort Deluxe Premium (4P.) 2,200
AWA Resort Deluxe Premium (3P.) 2,400
AWA Resort Deluxe (2P.) 2,700
AWA Resort Deluxe Beachfront (2P.) 3,050

โปรโมชั่น
เข้าพัก 17 เม.ย. - 31 ต.ค. 61

รีสอร์ท ห้องพัก แพ็คเกจ/ท่าน
AWA Resort Superior Hillside (2P.) 2,000
AWA Resort Deluxe Premium (4P.) 2,050
AWA Resort Deluxe Premium (3P.) 2,150
AWA Resort Deluxe (2P.) 2,350
AWA Resort Deluxe Beachfront (2P.) 2,600

* โปรโมชั่น 2 วัน 1 คืน นี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน ขึ้นไปได้

ประกอบด้วย :

 • ห้องพัก1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ (1 เช้า , 1 เที่ยง , 1 เย็น)
 • ดำน้ำ 5 เกาะ :  เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง และหาดอุทยานฯ
 • รถรับ - ส่ง (รีสอร์ท- ท่าเรือบางเบ้า , รีสอร์ท – ไอยรา ซีฟู้ด)
 • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ

         หมายเหตุ :

 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 • ค่าเรือเฟอร์รี่ และ การเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • วันหยุดต่อเนื่องผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 100 บาท
 • แพ็คเกจเตียงเสริม 2,200 บาท (ท่านที่ 3 ของห้อง)
 • แพ็คเกจเด็ก 10-12 ปี ไม่เสริมเตียง 1,500 บาท (ท่านที่ 3 ของห้อง)
 • แพ็คจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 1,300 บาท (ท่านที่ 3 ของห้อง)
 • กรณี มีเด็กอายุ 4-12 ขวบ ห้องละ 2 คนต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • กรณี มีเด็กอายุ 4-12 ขวบ ห้องละ 2 คนต้องเสริมเตียง 1 เตียง
  เพิ่มเพื่อน..............................แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน...............................
ห้องพัก 1 คืน ดำน้ำ 5 เกาะ อาหาร 3 มื้อ
เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ไอยรา รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน ที่พักเกาะช้าง   เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง นางนวล รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
ไอยรา รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
1,700
  นางนวล รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
1,700
     
เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน   เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
ไก่แบ้ ฮัท 2 วัน 1 คืน
1,750
  แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
1,890
     
เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน ที่พักเกาะช้าง  
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
1,950
  ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
2,050
     
  เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง คุกกี้ โฮเทล 2 วัน 1 คืน
เดอะ แกลลอรี่ แอท เกาะช้าง
1,900
  คุกกี้ โฮเทล 2 วัน 1 คืน
2 ,000
     
เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง คลองพร้าว รีสอร์ท รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน ที่พักเกาะช้าง   เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง รามายานา รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน

คลองพร้าว รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
2
,000

  รามายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
2,000
     
เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง เอวา รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน   เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง คชา รีสอร์ทแอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
2,400
  คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
2,400
     
เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน   เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
2,450
  ซีวีว รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
3,100
     
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน แพ็เคกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ที่พักเกาะช้าง อาน่า รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน   เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง เดอะเดวา รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
ดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
-
  เดอะเดวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
2,950


ตกหมึกเกาะช้าง นั่งช้างเกาะช้าง ดำน้ำเกาะช้าง  
       
โรงแรม คุ๊กกี้  : ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท : คลองพร้าวรีสอร์ท : เคซี แกรนด์ รีสอร์ท:รามายานา รีสอร์ท เกาะช้าง :ไอยารา รีสอร์ท :ไก่แบ้ ฮัท: แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท :เกาะกูดปีเตอร์แพน รีสอร์ท : เกาะกูดกัปตัน ฮุก รีสอร์ท : อ่าวน้อยรีสอร์ท เกาะกูด :โฮมสเตย์ บีช : สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์ : เกาะเหลายา รีสอร์ท: เกาะกระดาด รีสอร์ท : ที่พักเกาะช้าง : ที่พักเกาะกูด : ที่พักเกาะหมาก : แพ็คเกจเกาะช้าง : แพ็คเกจเกาะกูด : แพ็คเกจเกาะหมาก :ดำน้ำเกาะช้าง  
<