เกาะกูด ที่พักเกาะกูด แพ็คเกจเกาะกูด เกาะกระดาด เกาะไม้ซี้
 
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
ที่พักเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
กิจกรรมเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
แผนที่เกาะช้าง
 

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา   

อำเภอเกาะกูด 
เกาะกูด  
เกาะกูดเป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำ
ทะเลตราดและมีความใหญ่เป็นอันดับ2รองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด หรือ
เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย ระยะทางห่างจากตัวเมืองตราด 80 กม.  โดยมีขนาดความยาว 25 กม. และขนาดความกว้าง 12 กม. มีพื้นที่ประมาณ
129 ตร.กม.ประมาณ 81,000 ไรประกอบด้วยหมู่เกาะ 3 หมู่เกาะ คือ ตัวหมู่เกาะกูด(มี 3 เกาะ) ตัวหมู่เกาะหมาก( มี 9 เกาะ) ตัวหมู่เกาะรัง (มี 12 เกาะ) เกาะกูดได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะกูด เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประกอบด้วย 2 ตำบล
คือ ตำบลเกาะกูด และตำบลเกาะหมาก มีเกาะน้อยใหญ่รวม 24 เกาะ ทิศใต้ของเกาะกูดติดกับน่านน้ำกัมพูชามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เห็นหาดทราย
และน้ำทะเลใสสีมรกตจนได้รับการขนานนามว่า"อันดามันแห่งทะเลตะวันออก
" โดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมี
ภูเขาและที่ ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิด ลำธารสายน้ำ ทำให้เกาะกูด
มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกคลองเจ้าหรือน้ำตกธารสนุก เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อ
ของเกาะกูด น้ำตกคลองเจ้าจะมีน้ำไหลตลอด ทั้งปี มีทั้งหมด3 ชั้นชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะ แก่การเล่นน้ำอย่างมาก
น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกประวิติศาสตร์คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาส เมื่อพ.ศ. 2454ทรงพระราชทานนามว่า
"น้ำตกอนัมก๊ก"เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือ กษัตริย์ญวนที่เคยเข้ามา
ลี้ภัยจากการจราจลในสมัยรัชกาลที่1 ทางตะวันตกของเกาะ นับตั้งแต่อ่าวตาดีน หาดคลองระหาน หาดคลองยายกี๋หาดตาโพธิ์ หาดคลองเจ้าหาดอ่าวพร้าว จนสุดปลายแหลมเทียน ล้วนแต่เป็นหาดที่มีหาดทรายสวยงาม และ น้ำทะเลใสมีธรรมชาติสงบเงียบร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว ริมหาด นอกจากนี้บน เกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการังนานาชนิดในบริเวณทะเล
ด้านใน ของตัวเกาะรวมทั้งเกาะแรดและเกาะไม้ซี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะกูด
ชนพื้นถิ่นดั้งเดิมของเกาะกูดส่วนใหญ่ เป็นคนไทยและคนเขมร ในเกาะกง ที่อพยพเข้ามาเมื่อเมืองปัจจันตคีรีเขมรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเมื่อ
ปี พ.ศ. 2447 หมู่บ้านคลองมาดเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดปัจจุบันชาวเกาะยัง ดำรงชีพด้วยเกษตรกรรมทั้งทำสวนยางพาราสวนมะพร้าวสวนผลไม้เพียง
เล็กน้อย และ ทำประมงชายฝั่ง


เกาะกูดน้ำตกคลองเจ้า เกาะกูด

ฤดูท่องเที่ยวบนเกาะ
            ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
ต้นพฤษภาคมเนื่องจากปลอดลมมรสุม

แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะกูด
1. อ่าวใหญ่
ไม่มีชายหาด เพราะเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ มีท่าเทียบเรือประมง เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านเรือนชาวประมง บนเกาะกูด มีท่าเทียบเรือใหญ่ เป็นสถานที่หลบลมมรสุมของชาวประมงที่มาหาปลา บริเวณนี้เป็นแหล่ง ขนส่งและจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก และมีร้านอาหารและร้านขายของชำคอยบริการ ชาวประมงอยู่หลายร้าน เป็นที่ตั้งของศาลหลวงพ่อดำ อันเป็นที่เคารพบูชา ของชาวประมง และชาวบ้าน บนเกาะกูด บริเวณอ่าวใหญ่มีเส้นทางเดินเท้าตัดผ่าน สวนยางมายังวัดอ่าวพร้าว และอ่าวพร้าว ซึ่ง อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเกาะ

2. อ่าวจาก
เป็นหาดทรายยาวประมาณ 500 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้บริเวณด้านบนของชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสวนมะพร้าว มีบ้านเรือนชาวประมง อาศัยอยู่บ้างเล็กน้อย เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ได้สวยงามที่สุด แห่งหนึ่งบนเกาะกูด

3. อ่าวหินใหญ่
เป็นหาดหินไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ บริเวณด้านบนของอ่าว อุดมสมบูรณ์ไปด้วนสวนมะพร้าวมี บ้านเรือนของชาวประมงอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เป็นสุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงาม แห่งหนึ่งบนเกาะกูด

4. อ่าวกล้วย
หาดทรายขาวละเอียด น้ำใสลงเล่นน้ำได้ บรรยากาศเงียบสงบ ปราศจากบ้านเรือน ผู้คน และแหล่ง ชุมชนเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด มีแหล่งหญ้าทะเลเป็นที่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นจุดชมนก ชนิดต่างๆ บนเกาะกูดเช่น นกปรอดหัวจุก และนกอพยพชนิดต่างๆ

5. อ่าวยายเกิด

หาดทรายขาวยาว ได้โค้งรูปครึ่งวงกลม ความยาวของหาดประมาณ 800 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านหลังของชายหาดติดเนินเขา บริเวณด้านบนของชายหาดอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยต้นมะพร้าว บรรยากาศโดยรอบ บริเวณชายหาดเงียบสงบ ปราศจากบ้านเรือน

6. อ่าวสลัด
บริเวณอ่าวเป็นโค้งอ่าวรูปตัวยู ไม่มีชายหาด มีท่าเทียบเรือประมง และเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชน บ้านเรือนชาวประมง บนเกาะกูด เป็นแหล่งขนส่งและจำหน่วยสินค้าทางการประมง และสินค้า ของฝากจากทะเลเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์อ่าวสลัด จากอ่าวสลัดมีเส้นทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 11 กม. สามารถเดินทางมายังกิ่งอำเภอเกาะกูด , โรงพยาบาล , สถานีตำรวจได้

7. อ่าวคลองแขวน
เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 300 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านบนของชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสวนมะพร้าว มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม แห่งหนึ่งบนเกาะกูด

8. อ่าวสับปะรด
เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 300 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านบนของชายหาด มีสวนมะพร้าว ติดเชิงเขาทางไปแหลมยายตุ้ย มีบ้านเรือนผู้คนปลูกอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะกูด

9. แหลมยายตุ้ย
ไม่มีชายหาด มีลักษณะเป็นแหลมอื่นออกมา อยู่ทางทิศเหนือสุดของเกาะกูด สามารถมองเห็นเกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะรังได้

10. อ่าวผักแว้ง
มีชายหาดยาวประมาณ 200 เมตร เป็นชายหาดส่วนตัว เงียบสงบ ปราศจากบ้านเรือนผู้คน บนชายหาด มีต้นมะพร้าวปลูกขึ้นเป็นระยะ สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ สามารถมองเห็นเกาะหมาก เกาะรัง เกาะไม้ซี้เล็กและเกาะกระดาดาได้

11. คลองตาติ้น
มีชายหาดยาประมาณ 500 เมตร เป็นหาดทราย น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ สามารถมองเห็นเกาะไม้ซี้และชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามแห่งหนึ่ง บนเกาะกูด

12.คลองยายกี๋
เป็นชายหาดยาวประมาณ 300 เมตร ชายหาดขาว สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ตรงข้าวกับเกาะแรด สามารถชมพระอาทิตย์ได้

13. บ้านคลองมาด
เป็นแหล่งชุมชนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดบนเกาะกูด ดังนั้นจึงหนาแน่นไปด้วยบ้านเรือน ผู้คน ที่ ประกอบอาชีพหลักทางด้วนการประมง โดยเฉพาะการลอบหมึก เป็นแหล่งจำหน่วยสินค้า ของฝาก จากทะเล มีเส้นทางรถยนต์สามารถเดินทางไปยังที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูดได้

14. แหลมหินดำ
เป็นทำเลที่ตั้ง ของชุมชนบ้านเรือน ชาวประมง บนเกาะกูด มีวัดเก่าแก่ที่สุด คือ วัดราษฎร์บำรุง หรือ ชื่อเดิมว่า" วัดคลองหินดำ" เป็นวัดที่ชาวเกาะกูด เคารพและเลื่อมใสมากที่สุด ในบริเวณ ใกล้กับวัด มีโรงเรียนราษฎร์บำรุงซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสถานีอนามัย เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเลได้สวยงาม แห่งหนึ่งบนเกาะกูด มีทาง เดินเท้า และเส้นทางรถยนต์ ได้ยังที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาลสถานีตำรวจ อ่าวสลัด อ่าวคลองเจ้าได้

15. อ่าวตะเภา
มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 400 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณโดยรอบของชายหาด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว บรรยากาศร่มรื่น อยู่ห่างจากวัดราษฎร์บำรุงเพียงเล็กน้อย อ่าวตะเภาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเล ที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะกูด

16. อ่าวคลองเจ้า
เป็นชายหาดขาว ยาวประมาณ 600 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณชายหาด อุดม สมบูรณ์ไปด้วย ต้นมะพร้าว มีสะพานไม้ยาว 100 เมตร สามารถเดินเท้ามายังอ่าวตะเภา บ้านคลองมาด ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาล สถานีตำรวจและอ่าวสลัดได้ ทางด้านใต้ของตัวเกาะมีเส้นทางเดินเท้า สามารถเดินเท้าไปยังหาดง่ามโข่ หาดทรายแดง หาดบังเบ้า หาดคลองหิน และอ่าวพร้าวได้ จากหาดคลองเจ้ามีเส้นทางเดินเท้าระยะทาง 4.5 กม. เดินไปยังน้ำตกคลองเจ้า หรือสามารถ นั่งเรือหางยาว ประมาณ 10 นาที และเดินเท้าอีกประมาณ 1 กม. ก็จะถึงน้ำตกคลองเจ้าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเล ที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะกูด

17. อ่าวง่วมโข่
เป็นหาดที่มีความยาวมาก ทรายขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว สมัยก่อนหาดนี้เรียกกันว่า หาดงามโข แต่เดี๋ยวนี้ออกสำเนียงตราด เป็น ง่ามโข่ เป็นหาดที่ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมาก ทว่าเนื่องจากยังเป็นหาดธรรมชาติ และชุมชนนี้เลี้ยงกระบือ ทำให้มีตัวริ้น ร่าน เยอะในเวลาพลบค่ำ

18. หาดบางเบ้า
เป็นหาดขาวยาวเป็นรูปโค้ง จนเกือบเป็นวงกลม เหมาะแก่การเล่นน้ำ บริเวณชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทิวมะพร้าว ด้านหลังของชายหาด มีคลองเล็กๆ มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี หาดบางเบ้า ใช้เป็นที่หลบลมของชาวประมง ในช่วงมรสุม

19. หาดคลองหิน
เป็นชายหาดขาว ยาวประมาณ 300 เมตร น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณชายหาด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว บริเวณแหลมคลองหิน มีจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยงามแห่งหนึ่ง ด้านเหนือของหาดคลองหินขึ้นไปมีเส้นทางเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ ไปยังหาดบังเบ้า หาดคลองเจ้า หาดตะเภา และต่อด้วยเส้นทางรถยนต์ สู่ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาล และสถานีตำรวจต่อไป จนถึงอ่าวสลัด ส่วนเส้นทางเดินเท้า อีกเส้นทางหนึ่ง ทางทิศใต้ของหาดคลองหิน สามารถเดินเท้า เรียบบริเวณชายหาด ข้ามเนินเขาแหลมอ่าวพร้าว ไปยังอ่าวพร้าวได้ ระยะทาง 1.5 กม. และ 4.5 กม. เดินเท้าไปยังอ่าวใหญ่ ได้โดยสะดวก หาดคลองหินเป็นจุดที่สามารถชมพราะอาทิตย์ตกทะเล ได้สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะกูด

20. อ่าวกระทึง
เป็นอ่าวเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะกูด ไม่มีชายหาด ด้านหลังเป็นหน้าผาสูงชันมาก ใกล้กับแหลมเทียน เป็นที่หลบลมมรสุมของชาวประมง มีแหล่งน้ำจืดขนาดเล็ก มีบ้านเรือน ของขาวประมงเล็กๆ อยู่เพียง 4-5 หลังคาเรือน ไม่มีทางรถยนต์ และทางเดินเท้าไปยังสถานที่ ต่างๆ ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทาง ไปยังที่ต่างๆ ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด

21. หาดอ่าวพร้าว
เป็นชายหาดขาว โค้งเว้า ยายประมาณ 800 เมตร มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด สามารถเล่นนน้ำได้ ด้านบน
ของชายหาดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการแค้มปิ้ง พักแรม ห่างไกลจากชุมชน มีบ้านพักของชาวสวน และชาวประมงอยู่ริมคลองพร้าว ประมาณ 8- 10 หลังคาเรือน มีสถานีอนามัยบ้านอ่าวพร้าว ตั้งอยู่มีร้านขายของชำเล็กๆ เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเล
ได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด จากบริเวณชายหาด มีเส้น ทางเดินเท้าแค่สิบนาที ก็จะถึงวัดอ่าวพร้าว ภายในวัดมีศาลา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย และวิหารหลวงพ่อดำที่เคารพบูชา ของชาว เกาะกูด ภายในวัดอ่าวพร้าว มีบรรยากาศอันร่มรื่น ตามลำคลองพร้าวเข้ามาในวัดอุดมสมบูรณ์ ไปด้วย ป่าชายเลน และสัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ เช่น ปลาในขนุน ฯลฯ ภายในวัดยังมีโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่ง ชื่อโรงเรียนวัดอ่าวพร้าว สอนตั้งแต่ ป.1- ป.6 มีเส้นทางเดินเท้าไปยังอ่าวใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ของเกาะกูด เส้นทางเดินเท้า ตัดผ่านสวนยางและเนินเขา ระยะทาง 4.5 กม. ใช้เวลาเดินเท้าราว 1.5 ชม. ก็จะถึงอ่าวใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งบนเกาะกูด

22.แหลมเทียน
ลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมา ไม่มีชาดหาดอยู่ทางทิศใต้สุดของเกาะกูด เป็นเขตหวงห้ามของกองทัพเรือ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่และภารกิจ เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

23. เกาะแรด
เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในหมู่เกาะกูด มีพื้นที่ 2.03 ตร.กม. อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด สามารถเดินรอบเกาะได้ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นสวนมะพร้าว มีโขดหินและเนินเขาบ้างเล็กน้อย บนเกาะแรด มีชายหาดเล็กน้อย ยามไม่กี่เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณโดยรอบของเกาะแรด มีแนวปะการัง สวยงามมาก มีช่องแคบห่างจาก เกาะกูดเพียง 400 เมตร เวลาน้ำลง สามารว่ายน้ำข้ามไปมาระหว่างเกาะแรด และ เกาะกูดได้ บน เกาะแรด มีกระชังเลี้ยงปลาทะเล ชนิดต่างๆ สามารถแวะขอเข้าไปชมได้ มีจุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยงาม

24. เกาะไม้ซี้เล็ก
เป็นเกาะๆ เกาะหนึ่งในหมู่เกาะกูด มีพื้นที่ประมาณ 16 ตร.กม. อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เกาะกูด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว บนเกาะไม้ซี้ ทางด้านทิศตะวันตก มีชายหาดสามารถ ลงเล่นน้ำได้ โดยเฉพาะรอบเกาะมีแนวปะการังใต้น้ำที่สวยงามมาก บริเวณทิศตะวันออกของเกาะ ที่อยู่ใกล้กับเกาะกูด มีฟาร์มเลี้ยงหอยมุข ของ บริษัท มุกไทย จำกัด มีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก

เกาะไม้ซี้
เกาะไม้ซี้ เกาะส่วนตัวเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะกูดซึ่งยังคงธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ หาดทรายสวยน้ำใส อุดมด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด สามารถ
ดำน้ำ ดูปะการังได้ บนเกาะมีพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้ศึกษา พร้อมสถานที่พักอาศัยกึ่ง
โฮมสเตย์

เกาะหมาก
เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้าง กับเกาะกูด ห่างจาก
ฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพ้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้าย
ดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าวโดยรอบมีอ่าวและชายหาด
ที่สวยงาม และน้ำใสสะอาด หลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวนิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง
อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบ
แนวปะการัง ที่ สมบูรณ์และสวยงามบนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย
ช่วงถดูท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม- พฤษภาคม
ชุมชนตั้งเดิมบนเกาะหมากเส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื่อชาติไทยที่อพยพเข้า
มาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี
พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุลเป็นผู้ ควบคุมคน
จีนบน เกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรม
ทำสวน ยาง พารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูก
มะพร้าวที่สำคัญ ของจังหวัดตราด

เกาะหมากเกาะหมาก

เกาะกระดาด
เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มี 
พื่นที่ประมาณ 1,200 ไร่ แต่เดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ชื่อว่า
"เกาะกระดาด" นับเป็นเกาะเดียวในประเทศไทย ที่มีการออกโฉนดถูกต้องตาม
กฏหมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากฝรั่งเศสได้เข้ามา ล่าอาณานิคม
ในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาด
ก็เป็น ที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ออก โฉนดที่ดินของเกาะขึ้น ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะมีหาดทรายยาว
ขาวสะอาด มีแนวปะการังที่สวยงามตลอดชายฝั่ง

เกาะกระดาด

เกาะขาม
เกาะขามเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ไกล้กับเกาะหมาก ใช้เวลาในการเดินทาง  
ประมาณ 3 ชั่วโมง สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเกาะขาม คือสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น น้ำทะเลและหาดทราย ใส
สะอาด ด้านตะวันออกของเกาะยังมีแนวปะการังที่สวยงาม

หมู่เกาะระยั้ง
หมู่เกาะระยั้ง ประกอบด้วยกาะระยั้งใน และเกาะระยั้งนอก สภาพโดยทั่วๆ
ไปของเกาะระยั้งนอกเป็นเกาะที่เงียบสงบ หาดทรายขาว น้ำใสสะอาด

หมู่เกาะกระ
หมู่เกาะกระ เป็นเกาะขนาดเล็กทั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก เป็น
เขตสัมปทานรังนกนางแอ่น ไข่จะละเม็ด และมูลค้างคาว มีโขดหินใต้น้ำและ
แนวปะการังน้ำลึกที่สวยงาม

หมู่เกาะรัง
หมู่เกาะรังเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 6 กิโลเมตร บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่คนจะอาศัยอยู่ได้ มีเฉพาะที่ราบ
หน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรังมีเกาะน้อยใหญ่เกาะรัง
เล็กๆ เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลาง เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะ มะปริง
เกาะตุ๊น และเกาะกำปั่น เป็นต้น ซึ่งเกาะต่างๆ เหมาะแก่การ ดำน้ำดู ปะการังท่าม
กลางฝูงปลาแหลกว่าย
เกาะยักษ์   
ขอบคุณข้อมูลจาก ททท.

 

 

ช้างทัวร์ดอทเน็ต 16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax. 039-611556 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2017 Changtour.net. All rights reserved.