ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
     
10/5 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์ 086-5351515
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 1 ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท2
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 4   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 5
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 6   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 7
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 8   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 9
     
Air-Con Beach Front/Sea View/Garden View : 2 Person
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หน้าหาด 2 ท่าน 1   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หน้าหาด 2 ท่าน 2
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 1   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 2
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 3   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 4
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 5   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 6
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 7   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 8
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 9   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้ เกาะช้าง 10
     
Air-Con Garden View : 4 Person
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 1   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 2
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 3   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 4
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 5   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 6
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 7   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 8
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 9ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 10ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง 4 ท่าน 11
     
Air-Con Beach Front : 4 Person
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง หน้าหาด 1   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง หน้าหาด 2
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง หน้าหาด 3   ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง หน้าหาด 4
           
Room Rate
     
Room Type
Person
High Season
01 Oct - 31 May
Low Sersom
01 Jun - 30 Sep
Air-Con Garden View
2
2,200
1,800
Air-Con Villa
2
2,630
2,100
Air-Con Beach Front
2
2,800
2,300
Air-Con Garden View
4
3,680
2,940
Air-Con Beach Front
4
5,500
4,500
Extra Bed 1 500 500

changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax.02-9723443 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2006-2013 Changtour.net. All rights reserved.