ดำน้ำหมู่เกาะรัง ตกหมึก นั่งช้าง เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด 086 535 1515

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
กิจกรรมราคาพิเศษ
 

กิจกรรม

ราคา (บาท/ท่าน)
หมายเหตุ
ดำน้ำเรือใหญ่ 5 เกาะ (เกาะช้าง) 650 เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง หาดอุทยาน
ดำน้ำเรือเร็ว 4 เกาะ (เกาะช้าง) 800 เกาะหินราบ เกาะลูกบาต เกาะคุ้ม เกาะหวาย
ดำน้ำเรือเร็ว 4 เกาะ(เกาะช้าง) 900 เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะสองพี่น้อง
ดำน้ำเรือเร็ว 5 เกาะ (เกาะช้าง) 1,200 เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะหวาย
ดำน้ำ 3 เกาะ (เกาะกูด) 940 กาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง
นั่งช้าง 1 ชม. 700 นั่งช้างชมไพร
นั่งช้าง 2 ชม. 1,300 นั่งช้าง + เล่นน้ำกับช้าง+ชมโชว์ช้าง
TREE TOP Adventure Park 1,250 กิจกรรมสวนสนุกบนยอดไม้

เพิ่มเพื่อน 

 

 

 


ช้างทัวร์ดอทเน็ต 16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax. 039-611556 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2017 Changtour.net. All rights reserved.